4.25 / 1 anmeldelser

DigiTALL Midt-Norge AS

Forespør et gratis tilbud
Beskriv oppgaven så DigiTALL Midt-Norge AS kan gi deg et kvalifisert tilbud

DigiTALL Midt-Norge AS

Postboks 5310 Nardo
7430 Trondheim
  • Autorisert Regnskapsfører
  • Ansvarsforsikring
  • Medlem av Regnskap Norge
  • Regnskapsfører

Kvalitet
Kontakt
Ekspertise
Tidsramme
Budsjett

Ageras innhenter kontinuerlig anmeldelser fra brukere angående selskaper. Anmeldelsene er basert på 5 forskjellige parametre, som i etterkant blir lagt sammen til en helhetlig anmeldelse.


Dette var en behagelig måte å finne regnskapsfører som jeg vil bruke hvis jeg starter for alvor.

Digitall sitter inne med mye kunnskap og møtte opp for å snakke med meg og hadde mange gode råd. De har software som på sikt også kan brukes til mer enn regnskap.

- Kari Thyholt
Anmeldt den 31/01/2017