Få tilbud fra opptil 3 advokater

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige jurister og advokater der ute

Finn advokaten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av jurister og advokater

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige advokater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Advokatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kompetent og relevant advokat.

Finn en advokat som kan bistå med ektepakten - enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Ektepakt

Ønsker du og din ektefelle at enkelte av deres eiendeler og verdier skal unntas fra deling ved et eventuelt brudd? Da er det en god idé å sette seg inn i hva en avtale om ektepakt innebærer slik at dere kan vurdere om dette er noe dere er interessert i. Den vanligste avtaleformen mellom to ektefeller er felleseie som innebærer at ektefellene deler sin sammenlagte formue helt likt hvis ekteskapet oppløses. Når to personer gifter seg vil de automatisk få felleseie med mindre noe annet avtales, da dette er føringene lagt av ekteskapsloven. En ektepakt medfører en annen fordeling av verdiene enn lovens retningslinjer og muliggjør at hver av ektefellene kan unnta formue, verdier, eiendom, arv og gaver de selv har ervervet, slik at dette ikke deles med den andre hvis ekteskapet slutter. Årsakene til å inngå en ektepakt kan være mange. Noen gjør det for å sikre ryddighet og forutsigbarhet ved et brudd, andre for å beskytte seg selv og sine verdier.

En ektepakt kan inngås både før og etter at man gifter seg, men hvis det gjøres i forkant vil ektepakten først tre i kraft når man er blitt gift. Hvis du/dere ønsker råd og hjelp til å skrive en ektepakt vil Ageras sette dere i kontakt med opptil 3 jurister eller advokater med god erfaring på dette området. Dere vil motta tilbud fra hver av spesialistene og disse tilbudene er gratis og uforpliktende. 

Særeie

Ektepakter kan ha forskjellige variasjoner, men vil innebære en eller annen form for særeie. Fullstendig særeie betyr at alt ektefellene eier ved inngåelsen av ekteskapet og alt de senere erverver vil være unntatt fra deling. Delvis særeie er mer begrenset og kan designes litt som partene selv synes er riktig. For eksempel kan delvis særeie innebære at den ene ektefellen har fullstendig særeie, mens verdiene til den andre ektefellen deles likt mellom begge partene i tilfelle av skilsmisse. Delvis særeie kan også begrenses til å gjelde deler av begges formue. Videre kan særeiet tidsbegrenset så det kun gjelder en bestemt periode. Velger man skilsmissesæreie vil ektefellenes særeie gjelde ved skilsmisse, men ikke dersom en av partene dør – da blir særeiet omgjort til felleseie. 

Uskiftet bo

I ektepakten har ektefellene også mulighet til å avtale hva som skal skje med deres verdier i tilfelle en av dem går bort. Hvis ektefellene inngår en avtale om uskiftet bo i ektepakten vil den lengstlevende ektefellen ha rett til å bli boende i deres felles bolig og beholde alle felles verdier/formue, og arveoppgjøret vil dermed utsettes inntil den lengstlevende ektefellen dør. 

Dersom den avdøde imidlertid har barn fra tidligere forhold, såkalt særkullsbarn, må disse barna samtykke til at den lengstlevende ektefellen skal få lov til å sitte i uskiftet bo. Hvis dette samtykket ikke gis skal avdødes verdier testamenteres etter bortgangen.

Opprettelse av ektepakt

Når ektepakten skal inngås er det bestemte formkrav og retningslinjer man skal følge. Ektepakten skal inngås skriftlig og skal underskrives av begge ektefellene med to vitner tilstede. Vitnene skal være godkjent av begge ektefellene, og vitnene skal være informert om at det er en ektepakt som inngås og de skal underskrive ektepakten med begge ektefellenes tilstedeværelse. Til sist må vitnene være myndige og ved full sans og samling når underskrivelsen finner sted.

Få hjelp av en jurist eller advokat

Det kan være veldig lurt å få hjelp av en jurist eller advokat i forbindelse med utarbeidelsen av en ektepakt. For det første har en fagkyndig person viktig kompetanse i det juridiske faget og er oppdatert på gjeldende lover som er relevante for deg/dere i denne situasjonen. Det er nemlig mange lover og regler som skal følges og som man sannsynligvis ikke kjenner til. For det andre fungerer en jurist eller advokat som et viktig rådgivnings- og støtteapparat og vil sørge for at dere begge blir hørt og tatt hensyn til, og at begges rettigheter blir ivaretatt etter hvert som beslutninger tas. 

Pris

Prisen man betaler for å få juridisk hjelp er ofte en av de viktigste beslutningsfaktorene for folk. Alle advokater må følge retningslinjene i «regler for god advokatskikk» som understreker at prisen som tas for et oppdrag skal stå i et rimelig forhold til arbeidet advokaten har utført. Årsakene til at regningen fra advokaten likevel er litt over gjennomsnittet er at vedkommende har lang utdannelse, omfattende juridisk kompetanse og ofte høy grad av spesialisering. Prisen er med andre ord gjenspeilet i løftet om høy kvalitet i arbeidet som utføres. Prisen bestemmes naturligvis også av oppdragets omfang og hvor lang tid advokaten må bruke på arbeidet.
Fordelen med å bruke en plattform som Ageras til å finne rett jurist eller advokat er muligheten til å velge mellom flere kompetente kandidater. Med denne gjennomsiktigheten kan du se prisnivået til hver enkelt jurist/advokat og vurdere hva du synes er rimelig i forhold til det de tilbyr.

Ageras skaffer deg 3 tilbud

Ageras har god erfaring med å finne skreddersydde tilbud til sine kunder og har så langt hjulpet mer enn 100.000 kunder med å finne den rette spesialisten for deres sak. Ved å beskrive dine behov og saken du trenger hjelp til i skjemaet ovenfor kan vi gjøre et innsnevret søk blant våre partnere og finne opptil 3 dyktige jurister eller advokater som lever opp til dine forventninger om tjenester, pris, beliggenhet og tilgjengelighet. På den måten slipper du arbeidet med å lete blant alle juristene og advokatene som finnes på markedet.

Tilbudene du mottar er både gratis og uforpliktende, og du står derfor helt fritt til å akseptere eller avvise dem. Ageras vektlegger gjennomsiktighet og god service, og vil tilstrebe å imøtekomme dine forventninger i vår søken etter den rette spesialisten for din sak. Vi håper du vil la oss hjelpe deg i forbindelse med ektepakten.