Finn spesialister innen eiendoms­forvaltning

Ageras finner eksperter i eiendomsforvaltning som håndterer den daglige drift på en økonomisk bærekraftig måte

Er du del av et borettslag eller vurderer å stifte et? Eller er du kanskje eier av en næringseiendom, for eksempel et kontorbygg eller kjøpesenter? Da har eiendomsforvaltning stor betydning, og det kan være fordelaktig å anvende fagkyndige på dette området som kan utføre tjenester for deg. Noen ganger vil det være lovpålagt å benytte seg av en med forretningsførsel, i de fleste tilfeller vil det være smart å overlate eiendomsforvaltning til eksperter som har et profesjonelt nettverk av mennesker som vil sørge for at alt foregår effektivt og lønnsomt.

Enten det er et borettslag eller næringseiendom vil du få god hjelp av oss på veien. Ageras er ekspert i å matche spesialister med brukere slik at det blir enkelt å finne sakkyndige innen juss og økonomi. Vi har allerede utført mer enn 70 000 oppdrag og håper at du også vil overlate ansvaret til oss. Vi kan finne opptil 3 kandidater som har den rette kompetansen til å hjelpe deg. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive behovene dine i skjemaet ovenfor, og vi vil bestrebe oss på å finne personene som er best egnet til å løse oppgavene. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og det stilles derfor ingen krav til deg om å anvende deg av tilbudene hvis de ikke imøtekommer dine preferanser. Vi er imidlertid trygge på at vi har de rette forutsetningene for å kunne gjøre deg fornøyd, og vi håper du vi la oss finne eiendomsforvaltere som kan hjelpe deg.

Slik fungerer det:

Via vårt søknadsskjema beskriver du hva du trenger hjelp med. Vi hjelper deg med å finne det beste tilbudet basert på din situasjon og ditt behov.

I løpet av 48 timer vil du motta tilbud fra opp til 3 ulike eiendomsforvaltere med spesialkompetanse innenfor din problemstilling.

Velg hvilket av dine 3 tilbud du vil gå for, og start samarbeidet med en eiendomsforvalter som er kvalifisert til å hjelpe deg.

Få tilbud fra opptil 3 eiendomsforvaltere
Gratis, uforpliktende og innen 48 timer
Ageras kan kontakte meg via epost

Drift av næringslokaler

Trenger du hjelp til drifting av næringslokaler vil en eiendomsforvalter ha riktige kvalifikasjoner og vil koble sammen mennesker med unike egenskaper til å utføre de oppgavene som trengs for å skape eiendomsverdi og for å utvikle eiendommen videre.

Drift av borettslag

Et borettslag vil tjene godt på å ansette en eiendomsforvalter som er profesjonell slik at det blir orden i økonomien og at arealet blir forvaltet på en god måte i henhold til regelverk og diverse krav fra myndighetene.

Eiendomsadvokat

En eiendomsadvokat kan bistå med hjelp i tilfeller av mangler, forsinkelser, eller andre avtalebrudd. Ofte kan det være ting som vil påvirke boligens eiendomsverdi, en eiendomsadvokat vil ha kunnskap om hvordan man skal håndtere slike saker.

Finn spesialister innen eiendomsforvaltning enkelt og gratis

Eiendomsforvalter arbeidsoppgaver

En eiendomsforvalter vil ha mange ulike arbeidsoppgaver. Et styre i et borettslag er ofte veldig flinke til å holde orden, men det er mange oppgaver som krever tverrfaglig kompetanse som overgår mange styremedlemmer. Eiendomsforvalterens arbeidsoppgaver kan være å ta seg av beboere og å samarbeide med eieren. Antall arbeidsoppgaver som kreves i et borettslag kan være utrolig mange, fra å drifte tekniske anlegg, energioppfølging, revisjon, kapitalforvaltning, håndtere forsikringer, inngå kontrakter med leietakere, osv. Listen er lang, og det er akkurat derfor mange synes at det er nødvendig med en profesjonell eiendomsforvalter som vet akkurat hva han eller hun driver med.

På lang sikt vil eiendomsforvalteren ha som mål å utvikle eiendommen slik at den kan øke i verdi, på kort sikt handler mye om å holde orden i arealene, i økonomien og den daglige driften. For at et næringslokale eller borettslag skal kunne ha en verdi, må det være leietakere der som vil ønske å fortsette å leie. Det krever at alt er på plass i det daglige og at økonomien går rundt.

Hovedsaklig dreier eiendomsforvaltning seg om å koble sammen ulike mennesker som har ulike roller i borettslaget eller rundt næringslokalene. Det kan være blant annet regnskapsførere, vaktmestere og styret i borettslaget. Ettersom så mange mennesker er involvert, vil gode kommunikasjonsegenskaper være gode å ha. Andre oppgaver som er viktige å påse for en eiendomsforvalter vil være ting knyttet til sikkerhet og å sørge for at krav fra myndighetene blir overholdt.

Priser for eiendomsforvaltere

Prisen på en eiendomsforvalter vil variere mye ut i fra hva du er ute etter og hvilken eiendomsforvalter du får tak i. Det er et stort felt som ofte blir overlatt til regnskapsførere og advokater. Mange selskaper samler hele tjenesten under ett slik at du sparer på administrasjon ved å ikke fordele det utover så mange personer og selskaper. Husk at det er Finanstilsynet som gir tillatelse til selskaper som ønsker å drive med eiendomsforvaltning.

Eiendomsforvaltning kan koste litt penger, men det handler også om å spare penger og på å være effektiv. Dermed kan du spare penger på å ansette en god eiendomsforvalter. Vi kan finne en anbefalt eiendomsadvokat med mye erfaring i baklommen som med én gang vil kunne se hvor mye potensial det er i eiendommen.

Våre beste eiendomsforvaltere har mye spisskompetanse som de vil ta i bruk for å utvikle og optimalisere eiendommen. Dette vil bli gjort i henhold til gjeldende lover og regler slik at alle krav fra myndighetene vil bli overholdt. For å få best mulig avkastning på din eiendom, vil en eiendomsforvalter stadig sikte mot god verdiutvikling og bærekraftige løsninger som vil gjøre både eier og leietakere fornøyde.

Det er stor etterspørsel etter engasjerte eiendomsforvaltere, og det er det god grunn til. Spesielt i store byer vil du finne mange boliger som vil tjene på at område blir utnyttet godt, både økonomisk og i med tanke på eier og leiere. Om et borettslag med mange enheter skal driftes, må det tas hensyn til mange ulike faktorer. En dyktig eiendomsforvalter vil sørge for at det blir orden i alt fra økonomi til sikkerhet. Som regel vil de som etterspør en eiendomsforvalter være opptatt av mye av det samme: eiendomsverdi, sikkerhet, god dialog med beboere og styret, vedlikehold og renhold, osv. Men man kan fortsatt dele boliger i forskjellige grupper, som næringseiendom, kommunal eiendom og vanlige boliger.

Næringseiendom

Vil du at din næringseiendom skal øke i verdi? Det kan vi få til. I tillegg vil vi drifte eiendommen på en ordentlig måte for å skape orden til både styret og de ansatte i bedriften. Våre eiendomsforvaltere har mange samarbeidspartnere som har erfaring med alt fra el-forsyning til forsikring, rørleggere, brannsikkerhet og andre tjenester.

Kommunal eiendom

En eiendomsforvalter som drifter kommunale eiendommer vil ofte samarbeide med kommunen om å holde orden på boligen, samt å drive den effektivt og ryddig samtidig som man tenker på elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet og overholder alle myndighetskrav på en skikkelig måte. De vil også være opptatt av om husleien dekker drifting av boligene og utviklingen slik at det ikke går utover kommunens budsjett.

Borettslag

Boliger i et borettslag vil også tjene på økt effektivitet og kostnadseffektive løsninger som vil bedre situasjonen både på kort sikt og på lang sikt. Her gjelder det å beholde leietakere og sørge for at man tilfredsstiller leieboerne slik at de vil fortsette å bo der.

Bidrar til profesjonell håndtering av eiendom

Eiendomsforvaltning er ingen enkel oppgave, det krever innsikt i alle ulike aspekter av både opprettholdelse av eiendom og dens utvikling. Vi har mange spesialister på lager som er initiativrike og som garantert vil komplimentere ditt prosjekt. En eiendomsforvalter driver med alt mulig som er relevant til driften av boliger og innehar tverrfaglig kompetanse ettersom oppgavene vil kreve kunnskap om flere fagfelt.

En god eiendomsforvalter vil også ha god forretningsførsel og prøver å håndtere alle felleskostnader og gi riktig og relevant informasjon til styret. Nesten alle borettslag må ha en som driver med forretningsføring, med noen få unntak. De har en viktig oppgave som skaper trygghet, god økonomisk ferdsel og orden som gjør at borettslaget kan blomstre og unngå konkurs eller andre bekymringer knyttet til sikkerhet og dårlig trivsel.

Eiendomsverdi
En eiendomsverdi kan være påvirket av boligmarkedet generelt eller av andre årsaker som gjør din bolig unik. Godt vedlikehold vil være viktig for å opprettholde verdien, men det trengs nytenkning til for å utvikle den med god økonomisk forvaltning. Våre profesjonelle eiendomsforvaltere har mye erfaring med arealforvaltning som kan ha en transformerende effekt for din eiendom.
Vaktmestertjenester
Det er ikke enkelt å holde orden uten en vaktmester. Alle boliger har grunnleggende behov som bør utføres av noen med praktiske ferdigheter. En vaktmester vil bistå med tjenester til din næringseiendom eller borettslag som drift av tekniske anlegg, diverse reparasjoner, renhold, skifting av låser, og mye mer.
Prosjektledelse
For de som utvikler eiendom vil det være nyttig å ha med noen på laget med god fartstid innen prosjektledelse. De vil bidra med rådgivning og prosjektoppfølging slik at alt går som det skal. Våre flinke veiledere vil sørge for at ditt prosjekt blir verdiskapende. Trenger du hjelp med konstruksjonsløsninger eller andre tekniske oppgaver som krever solid fagkyndighet? Da vil vi finne noen til deg som kan god budsjettering, administrasjon og rådgivning.
Kapitalforvaltning
For at eier skal få utbytte av sin investering, kreves det god og ansvarlig kapitalforvaltning innenfor etiske regelverk. Det vil være viktig å satse på fremtidige mål og planer og å prioritere ressursene slik at man får forvaltet pengene godt.

Overlat ansvaret til Ageras

Eiendomsforvaltning er et svært bredt område og for mange kan det hele virke vanskelig å få overblikk over. Begrepet dekker over en rekke oppgaver og tjenester som kan utføres av flere forskjellige faggrupper, noe som kan gjøre det vanskelig å finne akkurat det selskapet eller byrået som er best egnet til å håndtere din situasjon. Ageras er ledende på markedet innen formidling av økonomiske tjenester, og har bygget opp et omfattende nettverk av regnskapsførere, revisorer og rådgivere. Vi har dermed forutsetningene for å finne akkurat de ekspertene du har behov for i vårt nettverk. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive din situasjon og dine behov ved hjelp av skjemaet ovenfor, og vi vil bestrebe oss på å finne opptil 3 kandidater som har den rette kompetanse og erfaring til å hjelpe deg.

Leter du etter en annen tjeneste enn dem som står ovenfor?
Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg