Få tilbud fra opptil 3 advokater

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige advokater der ute

Finn advokaten som er rett for deg
Vi har det største nettverket av spesialister i økonomi og juss

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige advokater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Advokatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert advokat.

Finn den rette advokat enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende

Få hjelp til å håndtere dødsboet

Det kan være overveldende for den etterlatte familie å ta hånd om et dødsbo samtidig som man forsøker å arbeide seg gjennom sorgen. Derfor velger de fleste å bruke en advokat som kan gi rådgivning og veiledning gjennom prosessen, og som samtidig kan ta ansvar for alle de praktiske tingene man selv ikke orker eller har mulighet til å påta seg. Ageras tilbyr en tjeneste som gjør det enkelt for deg å finne en passende advokat for din situasjon. Ettersom det kan være vanskelig å finne frem i markedet av utallige advokater med tilsynelatende like kompetanser og priser, har Ageas som mål å øke gjennomsiktigheten for alle som har behov for advokathjelp.

Helt konkret vil vi gjennomsøke vårt nettverk av advokater og gi deg opptil 3 tilbud fra de advokatene som har kompetansen og erfaringen til å kunne håndtere din sak. Du vil så ha mulighet til å sammenligne tilbudene basert på dine personlige preferanser, og bestemme deg for det tilbudet du synes er best. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive hvilken situasjon du står i og hva du trenger hjelp til, og så vil vi gjøre resten. Vi skaffer deg tilbudene gratis og uten forpliktelse, som betyr at du fritt kan avvise samtlige tilbud dersom de ikke møter dine forventninger.

Hva er et dødsbo?

Et dødsbo er det som gjenstår når noen dør. Dødsboet defineres som det den avdøde etterlater seg av formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser, og avgrenses dermed ikke til kun å gjelde avdødes bolig – selvom det gjerne kan høres sånn ut med tanke på ordets navn. Når en person dør må man altså finne ut av hva som skal gjøres med alt personen har etterlatt seg, og her er det flere elementer som kan spille inn. Blant annet vil vedkommende sannsynligvis ha utformet et testamente som bestemmer hva som skal skje med mesteparten av verdiene. Videre er det regler og lover man som etterlatt må forholde seg til dersom avdøde var gift ved dødstidspunktet, har barn og/eller særkullsbarn eller har inngått ektepakt med sin ektefelle.

Privat skifte

Med «skifte» menes oppgjør og fordeling av et bo. De fleste velger privat skifte som løsning når dødsboet skal håndteres. Såfremt bestemte vilkår er oppfylt er dette nemlig den billigste og raskeste måten å gjøre det på. Ved privat skifte tar arvingene/den gjenlevende familie ansvaret for fordelingen av dødsboet, men som regel med hjelp fra en advokat. Denne løsningen er god dersom den gjenlevende familie stort sett er enige om hvordan fordelingen skal foregå, og det ikke er noen konflikter. De samarbeider godt sammen og er villige til å legge ned litt innsats for å gjennomføre skiftet – eventuelt tar én person hovedansvaret. Det er imidlertid ikke alle privat skifte fungerer for. Enkelte har så store uenigheter at de ikke kommer til noen løsning, og i andre tilfeller er den avdødes gjeld større enn formuen. Ved privat skifte skal minst en av arvingene ta ansvar for avdødes gjeld hvis boet ikke har tilstrekkelig verdi til å kunne dekke det. Hvis avdøde har gjeld og arvingene fremdeles ønsker å skifte privat, skal retten opplyses om dette senest 60 dager etter avdødes bortgang. Med andre ord er det ingen som automatisk blir ansvarlig for gjelden, dette er noe arvingene selv bestemmer ved valg av skifte.

Offentlig skifte

I tilfeller der arvingene har høy grad av konflikt og uoverensstemmelser, eller ikke har mulighet til å ta ansvar for eventuell gjeld, er det fordelaktig å velge offentlig skifte. Videre kan den avdøde bestemme at det skal gjøres et offentlig skifte hvis vedkommende har dokumentert dette ønsket i et gyldig testamente. Ved et offentlig skifte overlates ansvaret for dødsboet til tingretten eller byfogden, som så tilknytter en bobestyrer til å håndteret dødsboet.

Uskiftet bo

I de tilfellene der en den avdøde etterlater seg en ektefelle kan det være mulig å velge det som kalles uskiftet bo som innebærer at arveoppgjøret utsettes, og at enken/enkemannen overtar avdødes formue og eiendeler. Dette er en løsning for å gjøre tiden etter dødsfallet mindre tung for den gjenlevende ektefellen, ettersom det kan være belastende å håndtere et dødsbo samtidig som man er i sorg. Skal man sitte i uskiftet bo skal dette opplyses til retten senest 60 dager etter avdødes bortgang. Dersom avdøde har barn fra tidligere forhold kreves det imidlertid en tillatelse fra dem om å få sitte i uskiftet bo, og særkullsbarna kan kreve at boet skiftes. Dersom avdøde har barn både fra tidligere forhold og fra forholdet med ektefellen kan man eventuelt velge delvis skifte som innebærer at særkullsbarna får sin arv etter forelderens dødsfall, mens barna fra det nyeste ekteskapet får sin arv når den lengstlevende ektefellen går bort.

Priser for advokattjenester

For mange er behovet for og kontakten med advokater begrenset, og dette gjør at det kan være vanskelig å finne den rette advokaten når man først står i en situasjon hvor man trenger hjelp. Man lurer kanskje på hvordan man skal gå frem for å finne gode advokater og hvor mye det vil koste at vedkommende hjelper til med dødsboet.

Mange advokatfirmaer har meget høye inntekter, og en viktig grunn til dette er at mange av dem har høy og spesialisert kompetanse. Regningen fra en advokat blir i hovedsak bestemt av to ting: advokatens timepris og den tiden oppdraget tar. Et dødsbo varierer i kompleksitet og derfor også tidsomfanget. Med privat skifte tar det normalt mellom 40 og 200 timer å gjøre arbeidet. Det er derfor ikke billig å bruke en advokat, men det kan vise seg å være en god investering. Videre må alle advokater i Norge forholde seg til «regler for god advokatskikk», og her understrekes det blant annet at prisen skal stå i et rimelig forhold til oppdragets art og det arbeidet advokaten har utført. Du vil også få oppgitt en omtrentlig pris eller en fastpris for arbeidet i forkant, og du blir informert om kostnadsutviklingen hvis det skjer endringer underveis, slik at du ikke opplever å bli overrasket når sluttregningen kommer.

Ageras hjelper deg med å finne den rette advokaten

Ageras tilbyr en tjeneste som gjør at du slipper å undersøke markedet, men i stedet får servert et antall passende advokater for din sak. Du forteller oss om dine behov og vi gjør jobben for deg – gratis. Ageras streber etter å skape gjennomsiktighet på markedet slik at det er enklere for folk å finne gode advokater innenfor deres prisramme, og det er derfor vi alltid har som mål å gi tre tilbud til våre kunder. Vi har allerede hjulpet nesten 80.000 personer med å finne en spesialist innenfor juss eller økonomi. Vi håper du vil kontakte oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.