Hva er næringsoppgave?

Næringsoppgave er er skjema som brukes for å rapportere næringsinnteker,-utgifter og fradrag til skattemyndighetene. Næringsoppgave benyttes av enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS) for å levere opplysninger om virksomheten sin. 

Hvem må levere næringsoppgave?

Selskapsformer hvor næringsdrivende har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, eksempelvis enkeltpersonforetak (ENK) og hvor selskapet ikke er en egen juridisk enhet, slik som for eksempel aksjeselskap (AS), skal levere næringsoppgave.
Næringsoppgaven brukes for å rapportere om inntekter, kostnader og eventuelle fradrag knyttet til næringsvirksomheten. Det er viktig å merke seg at næringsoppgaven har ulike frister for levering, avhengig av næringsformen og regnskapsåret

Forskjellen på næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2

Næringsoppgave 1 og næringsoppgave 2 er to forskjellige skjemaer som brukes for å rapportere økonomisk informasjon knyttet til næringsvirksomhet, men de er beregnet for ulike typer næringsdrivende.

Næringsoppgave 1

Næringsoppgave 1 er et skjema som brukes av enkeltpersonforetak. Dette skjemaet skal fylles ut årlig og inkluderer rapportering av inntekter, utgifter og andre økonomiske detaljer knyttet til virksomheten. Det inkluderer poster som salgsinntekter, driftskostnader, avskrivninger og andre relevante opplysninger.

Næringsoppgave 2

Næringsoppgave 2 et skjema som brukes av aksjeselskaper (AS) og andre selskapsformer. Dette skjemaet skal, som næringsoppgave 1, fylles ut årlig og inkluderer en mer omfattende rapportering av økonomisk informasjon, inkludert balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling, i tillegg til andre nødvendige detaljer knyttet til selskapets næringsvirksomhet.

En annen forskjell er at næringsoppgave 2 for AS må leveres sammen med selskapets årsregnskap til skatteetaten, mens næringsoppgave 1 for enkeltpersonforetak leveres separat.

Hjelp til næringsoppgave?

Trenger du hjelp med næringsoppgave? Vi finner opp til 3 gratis tilbud fra regnskapsførere til deg

Motta opp til 3 gratis tilbud

Næringsoppgave for enkeltpersonforetak

Næringsoppgave for enkeltpersonforetak brukes for å rapportere inntekter, utgifter og andre økonomiske detaljer.. Skjemaet, også kjent som næringsoppgave 1, skal fylles ut årlig og inkluderer poster som salgsinntekter, driftskostnader, avskrivninger og andre relevante opplysninger. Det er viktig å ha orden i regnskapet og sørge for at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for korrekt utfylling av næringsoppgaven. Bruk av profesjonell hjelp fra regnskapsfører kan være nyttig for å sikre at næringsoppgaven for enkeltpersonforetak blir riktig utfylt og innlevert innenfor gjeldende frister for å unngå eventuelle konsekvenser.
 

Næringsoppgave for aksjeselskap

Næringsoppgave for aksjeselskap (AS) bruker for å rapportere inntekter, utgifter og andre økonomiske detaljer knyttet til selskapets næringsvirksomhet. Skjemaet, også kjent som næringsoppgave 2, skal fylles ut årlig og leveres sammen med selskapets årsregnskap til skatteetaten. Det inkluderer informasjon som balanse, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling. Det er viktig å sørge for at all relevant økonomisk informasjon blir korrekt rapportert, inkludert inntekter, utgifter, avskrivninger og annen nødvendig dokumentasjon. Å ha orden i selskapets regnskap og benytte profesjonell hjelp fra regnskapsfører kan bidra til å sikre at næringsoppgave for AS blir riktig utfylt og innlevert innenfor gjeldende frister for å unngå eventuelle konsekvenser som bøter eller tilbakebetalingskrav.

Frist for næringsoppgave 2022

Fristen for å levere næringsoppgaven for 2022 avhenger av næringsformen. For enkeltpersonforetak er fristen 31. mai 2023. For aksjeselskaper (AS) og andre selskapsformer kan fristen variere, avhengig av selskapets regnskapsår og når årsregnskapet er vedtatt. Det er viktig å merke seg at fristen kan endres, og det er alltid lurt å holde seg oppdatert på gjeldende frister hos skatteetaten. Det er viktig å levere næringsoppgave innenfor fristen og det kan være lurt å søke profesjonell hjelp fra en regnskapsfører for å sikre at næringsoppgaven blir levert feilfri og til tide.

Hvor finner man næringsoppgave?

Næringsoppgaven kan finnes på Skatteetaten sin nettside, under skjemaer og blanketter for næringsdrivende. Du kan også finne næringsoppgaven i Altinn. På Skatteetaten sin nettside og Altinn kan du søke etter "næringsoppgave" i søkefeltet, eller bruke menyene for å finne riktig skjema. Det er viktig å merke seg at næringsoppgaven kan variere avhengig av næringsformen (f.eks. enkeltpersonforetak, aksjeselskap), og det er viktig å velge riktig skjema for din spesifikke næringsvirksomhet.

Hjelp til næringsopppgave?

Å finne hjelp til næringsoppgave har aldri vært lettere. Trykk på knappen nedenfor, fortell kort om din virksomhets behov og innenfor 48 timer mottar du inntil 3 gratis tilbud fra regnskapsførere. Kostandsfritt og uforpliktende.

Innhold