Online gaming er for de fleste en hobby, men for noen også en inntektskilde. Med sistnevnte følger også skatt, og i denne artikkelen fra Ageras diskuterer vi hva du bør vite i forhold til inntekter fra e-sport.

Som gamer kan du tjene penger på flere måter, og vi gjennomgår følgende:

 • Hobby eller næring
 • Salg av skins
 • Streaming og YouTube
 • Pengepremier
 • Sponsorer
 • Mer om hobby og næring

Er gamingen hobby eller næring?

Først og fremst må det konkluderes om gamingen skal defineres som en hobby eller næring før detajler som skatt skal bestemmes. Om gamingen skal regnes som hobby eller næringsvirksomhet bestemmes av gitte kriterier, og vil være en vurderingssak.

Skatteetaten tar følgende i betraktning:

 • Virksomheten drives for egen regning og risiko
 • Ha et visst omfang
 • Er egnet til å gå med overskudd over tid
 • Tar sikte på en viss varighet

Er gamingen hobby eller næring? Ta testen hos Skatteetaten.

Salg av skins og skatt

Lotteri- og stiftelsestilsynet omtaler Skins som "et digitalt bling, som ikke har egentlig verdi i spillet og gir ingen fordeler". Skins er et samleobjekt og vil gi en høyere status i gamingmiljøet. Det er mulig å kjøpe skins av andre for å få en høyere status i spillet. Normalt er det ikke mulig å veksle skins inn til penger, men det finnes markeder og kasioner som godkjenner skins som betalingsmulighet.

Vanligvis er videresalg av skins og andre virtuelle varer ikke skattepliktige ettersom handelen skjer mellom privatpersoner og foregår i mindre omfang.

Hvis gamingen defineres som en hobby, er det omfanget som bestemmer om gevinsten er skattepliktig. I følge Skatteetaten vurderes slike gevinster som tilfeldige inntekter, og vil først være skattepliktige når de overstiger kr 10.000.

For e-sportere hvor gamingen defineres som næring kan fortjeneste som følge av salg av skins defineres som et ledd i en næringsvirksomhet, noe som gjør inntektene skattbare som virksomhetsinntekt. 

Dersom inntekten er skattbar, kan det lønne seg å engasjere en regnskapsfører.

Finn en regnskapsfører

Streaming og YouTube

En annen kilde til inntekt gjennom gaming er streaming og YouTube-kanaler, eller sosiale medier. Flere skandinaviske YouTubere har gått på skattesmeller som en følge av at de ikke meldte inntekter, så dersom du vurderer en gaming-karriere på sosiale medier bør du lese videre.

Donasjoner

Donasjoner fra fans til den som streamer skal beskattes dersom kanalen omtales som en næringsvirksomhet. Utfra overstående kriterier skal streamingen defineres som en næring hvis den drives for egen regning og risiko, har et visst økonomisk omfang, er egnet til å gå med overskudd over tid og tar sikte på en viss varighet. Oppfyller du ikke kravene for en næringsvirksomhet vil beskatningen skje etter hobbybasis.

Eksempel ved kriteriet «overskudd»: Du kjøper en gaming-PC til 20.000 kroner i 2021, som oppgraderes for 5.000 kroner per år i all evighet, og mottar samme år og i all evighet 5.000 kroner årlig i donasjoner. Driften er dermed ikke egnet til å gå med overskudd over tid.

Reklameinntekter

Ved skatt og reklameinntekter må det igjen bestemes om gamingen er en næring eller hobby. Dersom din aktivitet beregnes som en næringsvirksomhet skal annonseinntektene beskattes deretter. Hvis aktiviteten ikke oppfyller kravene ovenfor, anses gamingen som en hobby. Det betyr at utgifter ikke har fradragsrett, og at det ikke skal betales skatt dersom overskuddet karakteriseres som lite, skriver skatteetaten om hobbyaktiviteter. Dersom aktiviteten begynner å gå med overskudd, må spørsmålet om det foreligger virksomhet vurderes på nytt. 

Skatt av pengepremier

Avgjørelsen om pengepremier for e-sport skal beskattes beror på om premien anses som en tilfeldig gevinst etter skatteloven § 5-50 første ledd. Hvis den gjør det, vurderes det videre om den inngår under unntak etter bestemmelsens annet ledd. Dersom premien ikke vurderes som tilfeldig gevinst, må det videre diskuteres om den kan anses som vunnet fordel ved arbeid eller næringsvirksomhet, hvor det skal beskattes deretter.

Etter skatteloven § 5-50 første ledd er tilfeldige gevinster skattepliktig inntekt når verdien overstiger kr. 10.000. Grensen gjelder for gamerens enkelte gevinst, og ikke samlet netto årlig inntekt. Dette gjelder ved hobby.

Det er med andre ord ingen enkel sak, og vi anbefaler å ta direkte kontakt med Skatteetaten eller regnskapsfører for en vurdering ved usikkerhet dersom det handler om større beløp.

Skatt og sponsorer

Som kjent e-sporter kan det være at du mottar penger, gaver eller lignende gjennom YouTube og andre sosiale gamingkanaler.

Dette kan eksempelvis være:

 • Produktgaver mot testing/omtale
 • Produktgaver fra sponsorer

Gaver regnes også som inntekt. Dersom gamingen anses som hobby, kan det være at inntekten er skattefri. Driver du derimot næringsvirksomhet, skal skatt og merverdiavgift betales. Verdien bestemmes av omsetningsverdien, altså hva varene koster i butikk per dags dato. Skatteplikten er tilstedet uavhengig om en avtale om mottakelsen av produktene er inngått eller ikke.

For å unngå skatt på gaver kan de 1) sendes tilbake, eller 2) kastes. Ja, du leste riktig. Opprett en oversikt og regnskapsfør den. 

Mer om hobby og næring

Det er ingen definert grense rundt gamingens definisjon som hobby eller næring, og dermed heller ikke om aktiviteten er skattepliktig eller ikke. Da gjelder det å kartlegge sin aktivitet etter kriteriene, og trekke en konklusjon deretter.

Hobby

En hobby forbindes ofte med en aktivitet en bedrifer på fritiden, og defineres bredt som ikke-økonomiske aktiviteter. En hobby kan også anses som økonomisk aktivitet, gitt at den ikke er egnet til å føre til overskudd på lang sikt. Inntektene som oppstår ved en hobby er i generelt ikke skattepliktig, sett bort fra punktene i de overstående avsnitt.

Næringsvirksomhet

En aktivitet kategoriseres som en næringsvirksomhet når den blant annet er egnet til å gi skatteyteren økonomiske fordeler. Avgjørende er om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd over en lengere periode.

Oppfylles overstående krav, vurderes internettaktivitetens inntekter som skatte- og avgiftspliktig, uavhengig av om betaleren befinner seg i utlandet eller i Norge. At gamingen vurderes som næringsvirksomhet vil blant annet åpne opp muligheter for å skattefradrag. Skatteetaten har en informasjonsside om e-sport og gaming, hvor det opplyses at selv om du som næringsvirksomhet ikke må levere årsregnskap, så vil de ifølge bokføringsloven være bokføringspliktig.

Det kan videre lønne seg å undersøke om et regnskapsprogram er relevant. Lurer du på hvilket program du bør velge? Les hva regnskapsførerene synes.

Finn en regnskapsfører

Innhold