Fremtidens silver towns - er du klar?

Nordmenn blir eldre og eldre, og mer og mer aktive. Vi lever lenger enn noen gang og denne utviklingen fortsetter i lang tid fremover. Hvordan påvirker denne samfunnsendringen dagens selskaper og hva kan din bedrift gjøre allerede nå for å tilpasse seg morgendagens samfunn?

Norge eldes

Befolkningsveksten er sterk og vår forventede levealder øker betydelig. Statistisk Sentralbyrå (SSB) beregner at Norge vil passere 6 millioner innbyggere like etter 2030, noe som i så fall vil være den raskeste millionpasseringen i vår historie. En ganske tankevekkende prognose er at antallet personer i Norge som er 70 år eller eldre vil øke fra omtrent 1 av 9 i 2017 til omtrent 1 av 5 i 2060. Dette betyr at vi vil ha langt flere pensjonister, noe som innebærer store utfordringer fordi færre vil være nødt til å forsørge flere. Nedenunder vises utviklingen fra 2017-2040 hvor man kan se en tydelig økning i det beregnede antallet personer over 70 år.

Kilde: www.ssb.no

Tjenester i fremtidens silver towns

Nordmenn er ikke de eneste som lever lenger, dette er en tendens som ses tydelig rundt omkring i flere deler av verden. Den sveitsiske banken Lombard Odier innså tidlig hvor omfattende denne samfunnsendringen ville være og hvor viktig det vil være å imøtekomme behovene til den kommende eldrebølgen. Banken startet derfor Golden Age i 2009, et aksjefond som investerer i den aldrende befolkningen og deres stadig mer aktive livsstil. De mener at bedrifter som kan tilby tjenester og produkter til dette voksende segmentet av befolkningen vil ha viktige fordeler og større vekstpotensial enn resten av markedet. Lombard Odier er ikke alene om dette – Franske CPR med fondet Silver Age og Fidelity med fondet Global Demographics har samme strategi.

Fremtidens pensjonister forventes å være friskere, ha bedre kunnskap om moderne teknologi og være mer kjøpesterke enn det dagens pensjonister er. Generasjonen «babyboomers», som ble født i årene etter andre verdenskrig, har levd gjennom viktige steg i utviklingen med en voksende økonomi, langt flere kvinner med utdannelse og bedre vilkår for pensjonistene. Dette innebærer at mange kommer til å kunne velge en mer eksklusiv livsstil enn det man typisk ser hos eldre mennesker i dag. Selskaper som fokuserer på helsetjenester, legemidler og teknologi vil vokse i takt med den aldrende befolkningen. Men også varer og tjenester som cruisebåter, kosmetikk og nærbutikker forventes å bli mer etterspurt, ifølge Bloomberg.

Definisjonen av gammel er i endring

At befolkningen blir eldre innebærer også at de eldre vil kreve mer delaktighet og innflytelse i samfunnet. Det gjelder også på digitale kanaler og sosiale medier der det i dag fremdeles er et ungt publikum som har stafettpinnen. Fremtidens pensjonister er allerede aktive brukere av sosiale nettsamfunn som Facebook og Instagram, og dette kommer sannsynligvis ikke til å endre seg. I og med at fremtidens eldre kommer til å være friskere og mer aktive kommer det kanskje til og med til å være nødvendig å endre den nåværende definisjonen av eldre og seniorer. I nær fremtid vil vi sikkert også se flere eksempler på svenske Åhléns kampanje «Grenseløst», som viste eldre modeller for å gjøre opp med aldersdiskrimineringen. Barbro Bobäck, verdens raskeste 70-åring, var nylig ansiktet til Åhléns nye sportskolleksjon og tiltrakk mye oppmerksomhet. Med tanke på de demografiske endringene vi står overfor kommer ikke reklamer som denne til å være like overraskende i fremtiden.

Foto: Åhléns kampanje "Grenseløst"


Smarte bedrifter vil holde takt med samfunnets demografiske og sosiale endringer og være i stand til å tilpasse sine tilbud og reklamer i forhold til dem. Det er ikke umulig at vi i fremtiden vil ha områder og mindre lokalsamfunn med en dominerende andel kjøpesterke «silver foxes». Nye startups kan dra stor nytte av å ta innover seg denne voksende målgruppen og, allerede nå, utvikle morgendagens varer og tjenester for Norges fremtidige silver towns.

Klikk her og få tilbud fra advokater eller regnskapsførere!

Posted: 04 May, 2017 (Updated: 26 Jan, 2018)

Martin Hegelund

Les mer av denne skribenten

Ageras yter ikke individuell økonomisk eller juridisk rådgivning, men har i stedet samarbeid med advokater, revisorer og regnskapsførere som hjelper deg videre. Fyll ut et av skjemaene nedenfor og motta tilbud fra profesjonelle rådgivere innen kort tid.

Få tilbud fra regnskapsførere

Få tilbud fra advokater

Kategorier

Om Ageras

Ageras streber etter å skape gjennomsiktighet på markedet for finansielle og juridiske tjenester - til formål for kunder, bedrifter og markedet som helhet.

Om Ageras »