Forretningshåndboken er skrevet som et supplement til gründerens eller daglig leders hverdag, med den hensikt å effektivt gi en oppfriskning i alt fra generelle prinsipper til varierte teknikker og metoder. Håndboken er ikke avsluttende, men skraper overflaten vedrørende elementære områder innen forretningen som kan brukes på daglig basis. Det kan slåes opp hvor som helst i håndboken, og leseren er ikke nødt til å ha lest foregående kapitler for å få utbytte av et annet.

Klikk her og last ned Forretningshåndboken

Innledningsvis vil forhandlingsteknikk gjennomgås, hvor generelle prinsipper bli diskutert. Dette er et fagområde hvor teoretisk kunnskap legger et godt grunnlag for praktisk utførelse og forbedring, og kapittelet kan leses om igjen på en jevnlig basis. Deretter vil styrken et bredt nettverk fører til gjennomgås, hvor teknikker for å opprettholde forhold er hovedtema. Etterfølgende vil det alltid relevante temaet produktivitet settes i søkelyset, skrevet av CMO i Ageras, Martin Hegelund. I det etterfølgende kapittelet gjennomgås en oppfriskning av forretningsideen, et tema som alltid er relevant uansett størrelse på forretningen. Kapittel tre tar for seg skalerbarhet og ekspansjon, hvor førstnevnte del diskuterer grunnlaget for siste del, ekspansjon. Deretter står markedsføring for tur, hvor typiske feil vil være det innledende tema. Etterfølgende står Google for tur, oppfulgt av branding og viktigheten av word-to-mouth markedsføring. Avslutningsvis tas det juridiske ved forretningen opp, som blant annet forsikringer og kontraktinngåelse. Helt til slutt er en forretningsordbok.

Klikk her og motta 3 tilbud fra regnskapsførere!

Innhold