Vi er allerede over halvveis i årets første måned og de fleste har kommet tilbake til hverdagen med nye og gamle rutiner etter juleferien. Regjeringen har også laget endringer og nye regler som kan ha større eller mindre påvirkning på både privatpersoner og bedrifter. I dette innlegget tar vi for oss noen av reglene som har blitt gjeldende fra og med 1. januar i 2017.

Skattesatsen

Skattesatsen på alminnelig inntekt er senket fra 25% til 24% for både personer og bedrifter. På den andre siden øker trinnskatten med mellom 0,49 og 0,82 prosentpoeng. Trinnskatten er det som tidligere ble kalt toppskatt, og du kan se oversikten over alle skattesatser her. Økningen i trinnskatten spiser opp noen av fordelene fra kuttet i skatt på alminnelig inntekt, men likevel vil de aller fleste få skattelette eller uendret skatt som følge av endringene.

Finansskatt

Samtidig er det for inntektsåret 2017 innført en finansskatt som i utgangspunktet gjelder alle selskaper innenfor finansiering og forsikring. Konkret gjelder dette selskaper som defineres innenfor næringshovedområde K, som blant annet er:

  • Banker
  • Holdingselskap
  • Verdipapirfond, investeringsselskap o.l.
  • Kredittforetak og låneinstitusjoner
  • Forsikringsselskap
  • Pensjonskasser

De nye reglene innebærer en ekstraskatt på 5% av lønnsgrunnlaget i finanssektoren, samt at satsen på alminnelig inntekt fortsetter å være 25%, i stedet for 24%. Det er mulighet for unntak hvis selskapet har mindre enn 30% finansiell aktivitet eller har mer enn 70% mva-pliktig finansiell aktivitet.

Merverdiavgift

Fra 2017 erstattes «Omsetningsoppgaven for merverdiavgift» av «mva-meldingen». Det vil ikke være noen endringer i forhold til innleveringsfrister eller betaling, men endringen innebærer flere og annerledes poster enn før. Bruker du et regnskapssystem må dette oppgraderes og tilpasses den nye mva-meldingen, og dette kan systemleverandøren hjelpe deg med. Hvis du ikke har et regnskapssystem kan du selv opprette de nye nødvendige konti i regnskapet ditt.

Boliglån

Nye forskrifter sier at banker som et utgangspunkt ikke kan låne ut beløp større enn 5 ganger låntakerens bruttoinntekt. Lån vil heller ikke bli innvilget hvis kundens samlede gjeld er større enn 5 ganger bruttoinntekten. Samtidig kan beboere i Oslo ikke låne mer enn 60% av kjøpesummen når de kjøper sekundærbolig. En sekundærbolig er en bolig hvor eieren ikke har folkeregistert adresse. For folk som er interessert i å kjøpe disse boligene kreves det større egenkapital - minimum 40% av den samlede kjøpesummen.

Fartsbøter

Pass på å holde deg til fartsgrensen! Fra i år blir det dyrere å kjøre for fort, og du må betale så mye som 10 000 kroner hvis du kjører for fort på motorveien. Samtidig øker bøtene på andre brudd, for eksempel kan straffen bli over 6000 kroner for å bryte vikeplikten, og mer enn 1000 kroner for å sykle uten lykt. Før i år har ikke bøtesatsene hatt noen endringer siden 2005. På Lovdatas hjemmesider kan du se den fulle oversikten over bøtesatsene for trafikklovbrudd.

Drivstoff og bompenger

Både bensin- og dieselavgiftene øker fra nyttår, med henholdsvis 15 og 35 øre per liter. Til gjengjeld reduseres avgiftene for bompassering med 10%, og årsavgiften på bil reduseres med nesten 400 kroner.

Se oversikten over mange flere av endringene som har trådt i kraft fra nyåret på Regjeringens hjemmesider. 

Klikk her og få 3 tilbud fra advokater!

Innhold