Få tilbud fra opptil 3 advokater

Gratis, uforpliktende og innen 48 timer

Ageras kan kontakte meg via epost
Kundeservice er tilgjengelig
21 95 92 01

Det er mange dyktige advokater der ute

Vi har det største nettverket av advokater
Finn advokaten som er rett for deg

Få en god pris
Vi skaper gjennomsiktighet på markedet

Ingen risiko
Tjenesten er gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Trinn 1
Beskriv dine behov
Fortell oss hva du trenger hjelp til og hva dine forventninger er. Vi vil finne opptil 3 dyktige advokater som har den rette kompetansen for din oppgave.
Trinn 2
Sammenlign tilbudene
Advokatene tar kontakt med deg og gir deg forskjellige tilbud. Du har nå muligheten til å sammenligne dem på bakgrunn av dine preferanser og krav.
Trinn 3
Velg et tilbud
Du velger det tilbudet som passer best for deg med hensyn til kvalitet og pris, og innleder et samarbeid med en kvalifisert advokat.

Finn den rette advokat enkelt og gratis

Tjenesten er gratis og uforpliktende
Ageras finner advokater til deg

Trenger du rådgivning i forbindelse med selskapsrett og de rettslige rammene i næringslivet? Eller har du kanskje en besværlig krangel gående med naboen på grunn av trærne mellom eiendommene deres? Da kan det være en fordel å kontakte en advokat som kan veilede deg gjennom dine rettigheter – til en pris som ikke overskrider budsjettet. Ageras er ledende på det nordiske markedet innen formidling av juridiske og økonomiske tjenester, og kan sette deg i kontakt med dyktige advokater i forskjellige fagområder. Uansett hva behovene dine er vil vi gjøre vårt ytterste for å finne advokater som har den rette kompetansen og erfaringen til å hjelpe deg. Det eneste du behøver å gjøre er å beskrive saken du vil bistås i ved hjelp av skjemaet ovenfor. Når det er gjort vil vi på kort tid presentere deg for opptil 3 advokater som ønsker å samarbeide med deg og møte dine behov. Disse kandidatene vil kontakte deg med sine tilbud, og du kan gjennom sammenligning gjøre et så godt valg som mulig basert på dine preferanser. Muligheten for å sammenligne ulike tilbud skaper gjennomsiktighet på markedet og leder ofte til fordelaktige priser, og ettersom tjenesten vi tilbyr er gratis og uforpliktende trenger du heller ikke bekymre deg for uforutsette kostnader.

Advokatenes arbeidsområde

Advokater kan ha mange funksjoner, og deres arbeidsoppgaver avhenger i stor grad av to ting: hvorvidt de jobber i den offentlige eller private sektor, og hvilken spesialisering de har innenfor disse sektorene. Dersom advokatens klientgruppe er privatpersoner vil vedkommendes oppgave vanligvis være å yte rådgivning i privatrettslige saker som for eksempel arv, skilsmisse, bolig og arbeidsforhold. Velger man på den andre siden å beskjeftige seg med forretningsjuss, er advokatens hovedfunksjon typisk å gi rådgivning i forbindelse med forhandlinger, i tillegg til å utarbeide og gjennomlese kontrakter. Fellesnevneren for både privat og forretningsmessig juss er at advokatenes oppgaver altoverveiende dreier seg om å veilede klientene i forhold til hva som er lov og ikke, utforme juridiske dokumenter, føre forhandlinger med en motpart, eller representere klientene i rettsaker.

Den Norske Advokatforening og advokatforskriften

Den Norske Advokatforening er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge, og mer enn 90% av norske advokater og advokatfullmektiger har medlemskap. Foreningens mål er å forme Norges advokatbistand på en måte som sikrer høy faglig standard med gode rammevilkår og yrkesetikk. Det er mange medlemstilbud, for eksempel gode forsikringsordninger, noe som er et krav for norske advokater. Videre står foreningen, sammen med Juristenes Utdanningssenter, for administrasjonen og etterutdanningskravene som stilles til advokatene.

God advokatskikk og etikk

Alle advokater i Norge er underlagt de samme grunnleggende regler for etikk, og disse er utarbeidet av Advokatforeningen og videre innarbeidet av Justisdepartementet i advokatforskriften. Reglene omtales også «Regler for god advokatskikk» og er bindende for alle, uavhengig av om de er medlemmer av foreningen eller ikke. Videre finnes det visse retningslinjer som til dels påvirker alle advokaters handlefrihet. Disse er blant annet rettet mot forsvarere og omhandler advokaters holdninger i situasjonene de kan havne i gjennom sin rolle som forsvarer.

Behovet for advokat

Det kan være mange årsaker til at du har behov for en advokat. I motsetning til hva mange tror behøver du ikke ha «tunge» juridiske spørsmål for å kontakte en juridisk sakkyndig. Det kan være du for eksempel ønsker å forsikre deg om at ditt papirarbeid er ført korrekt eller at ditt testamente er gyldig. Det er imidlertid noen situasjoner der behovet for advokathjelp er mer innlysende, for eksempel i kriminalsaker, og i disse situasjonene er det viktig å ta kontakt med en advokat på et tidlig tidspunkt.

I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig å føre sin sak til domstolen, og advokatmegling kan være tilstrekkelig for å komme frem til en løsning i en tvist. Det er en generell oppfattelse om at det er store summer å spare ved advokatmegling, fordi meglingsmøtene vanligvis ikke strekker seg over mer enn én dag og partene deler på utgiftene. Et annet insentiv til å velge advokatmegling kan være at dette i mange situasjoner reduserer konfliktnivået, hvilket er en stor fordel hvis man skal opprettholde et forhold med motparten i ettertid. Likevel har visse saker har en så omfattende karakter at partene først vil akseptere resultatet hvis det foreligger en dommeravgjørelse.

Valg av rett advokat

I Norge stilles det ingen krav til representasjon av en advokat, og dette betyr at man i prinsippet kan prosedere saken sin selv inntil man kommer til Høyesterett. Det er likevel svært få som velger å avstå fra representasjon, ettersom det er en rekke juridiske regler som det er vanskelig å forstå og få overblikk over. Disse reglene gjennomgår også hyppige endringer, og advokathjelp kan derfor være en uvurderlig investering. Hvis du har kommet frem til at du har et reelt behov for en advokat burde du ta følgende aspekter med i betraktningen når du skal treffe ditt valg.

Kompetanse og spesialisering

Advokattittelen er beskyttet, noe som betyr at man ikke kan kalle seg advokat med mindre man oppfyller de gitte kravene. For å oppnå denne tittelen og dermed representere klienter i retten skal man ha advokatbevilling, og dette innebærer to års relevant og godkjent praksis, eksempelvis som advokatfullmektig eller dommerfullmektig. Du skal derfor forsikre deg om at din advokat har bevilling før dere innleder et samarbeid.

Videre arbeider advokater innenfor en rekke forskjellige rettslige områder, og det er fordelaktig å anvende seg av en person som har gode kompetanser i akkurat den type sak du trenger hjelp til. Samarbeidet vil bli mer givende, rådgivningen bedre og prosessen generelt smidigere dersom din advokat har kunnskapen som kreves for å kunne møte dine behov. Vi anbefaler deg derfor å bruke en skilsmisseadvokat til en skilsmissesak, en boligadvokat til en boligsak, en forretningsadvokat til en forretningssak og så videre. De færreste advokater er spesialister innenfor hele lovgivningen, så det er lurt å velge en advokat med spisskompetanse innen det rettsområdet din sak utspiller seg. På den måten er du sikret at advokaten har kontroll over den pågjeldende lovgivning.

Pris

Mange advokatfirmaer har meget høye inntekter, og en viktig grunn til dette er at mange av dem har høy og spesialisert kompetanse. Regningen fra en advokat blir i hovedsak bestemt av to ting: advokatens timepris og den tiden oppdraget tar. Kompliserte saker tar ofte lenger tid å behandle og koster følgelig mer enn standardiserte, enkle oppdrag. Regler for god advokatskikk understreker imidlertid at prisen skal stå i rimelig forhold til oppdragets art og i forhold til det arbeidet advokaten har utført. Videre får du oppgitt en omtrentlig pris for arbeidet, og blir informert om kostnadsutviklingen underveis slik at du ikke opplever å bli overrasket når sluttregningen kommer.

Advokatfirmaenes største kunder er de med høy betalingsevne- og villighet, som vektlegger sannsynligheten for et positivt utfall i saken langt høyere enn kostnadene forbundet med tjenesten. For resten av markedet spiller prisen en mye større rolle, og gjennomsiktighet er derfor en viktig forutsetning. Ageras tilbyr gjennomsiktighet ved å samle tilbud fra forskjellige advokater, slik at du mottar god kvalitet til en pris som er innenfor rammene av det du kan håndtere.

Til slutt bør du være oppmerksom på at det kan foreligge forhold ved din sak som gjør deg berettiget til fri rettshjelp. Advokatregningen kan også dekkes av rettshjelpsforsikring i enkelte tilfeller. I noen sammenhenger er det dessuten mulig å få motparten til å betale hele eller store deler av omkostningene, men dette er noe du kan søke ytterligere rådgivning om fra din advokat.

Avstand til advokatkontoret

Det kan være en god idé å gjøre deg noen tanker om hvor viktig beliggenhet er for deg og hva som er akseptabelt med tanke på avstanden til din advokat. Dersom du ikke er så avhengig av å ha en lokal samarbeidspartner vil du med stor sannsynlighet få flere tilbud fra kvalifiserte advokater, ettersom beliggenhetskrav kan begrense mulighetene. Hvis du utvider ditt søk kan du finne en mer spesialisert advokat til en billigere pris. Det er ofte ikke nødvendig med mer enn ett eller kanskje to personlige møte, ettersom mye av den gjenværende kommunikasjon kan gjennomføres via e-post elle telefon, og et par kilometer ekstra kan være en god investering hvis det medfører at du vinner din sak.

Tillit og kjemi

Sist, men ikke minst har det stor betydning at du og din advokat er på bølgelengde og har en god kjemi. Advokaten skal etter beste evne forstå og imøtekomme dine behov, slik at du får tiltro til og stoler på vedkommende. Det er vanskelig å gjennomføre et samarbeid uten tillit, åpenhet og god kommunikasjon. Taushetsplikten er et selvsagt krav og dette punktet understrekes ettertrykkelig i Regler for god advokatskikk. Du kan dermed dele viktige og muligens konfidensielle opplysninger med advokaten uten bekymringer.

Ageras hjelper deg

Det kan være vanskelig å finne akkurat den advokaten som er riktig for deg, og derfor håper vi at du vil la oss gjøre jobben for deg – gratis. Istedenfor å måtte undersøke hvor de ulike advokatene befinner seg, hvem som er dyktigst på det relevante fagområdet og hva prisforskjellene er, kan du med fordel overlate ansvaret til oss. Vi vil bestrebe oss på å gjennomsøke markedet for å finne opptil 3 advokater du kan sammenligne og velge fra. Tjenesten koster deg ingenting og er uforpliktende. Vi har allerede hjulpet nesten 70 000 med å finne en spesialist innen juridiske og økonomiske tjenester. Kontakt oss for å gjøre din prosess lettere – vi gleder oss til å hjelpe deg.